Institut für neue Industriekultur
Aktualności
Instytut
Oferta instytutu
Projekty
Publikacje
Partnerzy
Stopka wydawnicza


Cele pracy

Kultura industrialna jako zasób.
Naszym klientom oferujemy praktyczne rozwiązania społecznej, kulturowej, gospodarczej i ekologicznej rewaloryzacji obszarów poprzemysłowych oraz miast i regionów przemysłowych. W miejscach kultury industrialnej widzimy cenny, odnawialny i przyszłościowy zasób.

Dwa kraje. Jeden instytut.
Nasz instytut jest europejską firmą z biurami w dwóch krajach. Kultura industrialna nie zatrzymuje się na granicach państwowych czy administracyjnych. Dlatego pracujemy transgranicznie, zwłaszcza w Niemczech i Polsce. Obszar graniczny ma potencjał, z którego czerpiemy z zyskiem dla naszych klientów.

Teoria i praktyka.
INIK jest niezależnym instytutem badawczym. Jako jednostka badawczo-rozwojowa bardzo cenimy nonkonformistyczne podejście. Dlatego współpracujemy z uczelniami wyższymi i pozauczelnianymi instytucjami badawczymi. Nasi klienci na tym zyskują, ponieważ łączymy teorię z praktyką. Naszymi najważniekszymi partnerami są uczelnie wyższe w Cottbus i Politechnika Wrocławska.
     drukuj